به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۲، ۱۴۰۰

جواب دندان‌شکن مردم اهواز به سپاه!

 زن مشکوکی به نام نرگس کلباسی!
  جواب دندان‌شکن مردم اهواز به سپاه!