به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۵، ۱۴۰۰

رسوایی عظیم برای مهران مدیری،هیولایی که کاخش را بر خون مردم بنا کرد!!!

رسوایی عظیم برای مهران مدیری