به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۳، ۱۴۰۰

مسیح علی‌نژاد: ترس تو دلمان راه ندهیم.

الگوی من تمام مادران آبان، مادران ۸۸ و مادران خاوران است
ترس تو دلمان راه ندهیم.