به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۲، ۱۴۰۱

در یک اقدام بی‌سابقه تاریخی، صدر اعظم آلمان شخصا به نبرد با جمهوری اسلامی برخاست


صدر اعظم آلمان شخصا به نبرد با جمهوری اسلامی  برخاست