به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۲، ۱۴۰۱

در سوگ دکتر احمد طهماسبی

اطلاعیه ی

نهضت مقاومت ملی ایران

با دریغ و اندوه بسیار از درگذشت دوست دیرین و فعال دیرپای نهضت ملی، دکتر احمد طهماسبی، که در ۱۹ نوامبر امسال چشم از جهان فروبست آطلاع‌یافتیم.

احمد طهماسبی از همان دوران دانشجویی همراه با برادر ارجمند خود دکتر ناصر طهماسبی که خود از بنیاانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا بود به این سازمان و جنبش دانشجویان ایرانی در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی پیوسته‌بود.

او با اینکه پس از فتنه‌ی خمینی چند سالی را در خاک میهن و بکار تدریس دانشگاهی گذاراند اما با عدم تحمل روش های رژیم توتالیتر ملایان ناچار به ترک وطن شد و به شهر برلین، محل اقامت خود در دوران تحصیل بازگشت.

او از این پس نیز، وفادار به آرمانهای نهضت ملی دکتر مصدق، در صفوف یاران ملی باقی ماند و در حد توان خود به مبارزه در راه مشترک ادامه‌داد.

ما این ضایعه را به خانواده ی ارجمند طهماسبی بویژه همسر او و فرزند گرامی‌اش ساسان طهماسبی و یاران نهضت ملی ایران تسلیت گفته خود را در غم آنان شریک می‌دانیم و برای همه‌ی دوستان و دوستدارانش آرامش و شکیبایی آرزو‌می‌کنیم.

 ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

نهضت مقاومت ملی ایران