به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۲۵، ۱۴۰۱

حماسه شورانگیز مردم در روز سه شنبه و اعتراف بی‌سابقه چماقداران حکومت به شجاعت جوانان انقلابی

می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم 
ده‌ها شهر ایران روز ۲۴ آبان شاهد اعتصاب سراسری کسبه و اصناف و ادامه اعتراضات دانشجویی و دانش‌آموزی بوده‌اند.