به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۶، ۱۴۰۱

استندآپ کمدی خامنه ای و نمایش درماندگی رهبر در جمع بسیجیان نقابدار !!!


درماندگی رهبر در جمع بسیجیان نقابدار !