به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۴، ۱۴۰۱

حمایت تمام قد پهلوان علی دایی از مردم و پیوستن او به اعتصابات سراسری


حمایت تمام قد پهلوان علی دایی از مردم