به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۳، ۱۴۰۱

علی دایی سلبریتی باشرفی که به همراه مردم برای نجات حسین رونقی به جنگ ضحاک رفت


برای نجات حسین رونقی