به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۴۰۱

حمله به مطب یک پزشک در صومعه‌سرا

 به قصد کشت مرا زدند 

حمله به مطب یک پزشک در صومعه‌سرا

**