به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۱، ۱۴۰۱

سخنان اولاف شولنس، صدراعظم آلمان در حمایت از دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی


سخنان اولاف شولنس، صدراعظم آلمان