به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۱۹، ۱۴۰۱

پخش یک ویدیوی رسواگرانه از دروغ‌های خامنه‌ای توسط استادش در مشهد!!!


 دروغ‌های خامنه‌ای توسط استادش در مشهد!!!