به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۷، ۱۴۰۱

تصویری از سنگ مزار مهسا ژینا امینی

 

مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، تصویری از سنگ مزار دخترش که به تازگی نصب شده است منتشر کرد. بر روی تصویر مهسا شعری از احمد شاملو نوشته شده: «نامت سپیده دمی‌ست که بر پیشانی آسمان می‌گذرد؛ نامت متبرک باد»