به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۸، ۱۴۰۱

شجاعت باورنکردنی مادر کیان پیرفلک و انتقام ظالمانه خامنه‌ای از او !!!


شجاعت باورنکردنی مادر کیان پیرفلک