به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۲۵، ۱۴۰۱

پیام ویدئو حمایتی دختر علی دایی از خیزش سراسری

 

دنیز دایی، دختر علی دایی و ساکن لندن، ویدیویی در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران منتشر کرده بود که مورد توجه بسیاری از کاربران ایرانی و غیرایرانی قرار گرفته است.

او در بخش دوم این ویدیو، ضمن توضیح آنچه در ایران میگذرد، از مخاطبان سراسر جهان می‌خواهد که صدای مردم ایران باشند.

***