به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۳، ۱۴۰۱

ملاقات مشکوک دختر رفسنجانی با مجتبی خامنه‌ای درآستانه فراخوان کردستان !!!


ملاقات مشکوک دختر رفسنجانی با مجتبی خامنه‌ای!