به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۹

            پرستو فروهر
"عزاداری"
نام نمایشگاه آثار هنری پرستو فروهر در لندن
هنرمند ایرانی تبار مقیم آلمان، از روز 1 اکتبر تا 5 نوامبر سال جاری در لندن آثار هنری خود را نمایش می دهد. "عزاداری" نام این مجموعه هنری است.

سالنی با چند صندلی، یکی از نمونه های کار پرستو فروهر است: صندلی ها با پارچه های مزین به متون مذهبی به نشانه عاشورا به طور نامرتب در کنار هم قرار گرفته اند. صندلی ها خالی اند؛ خالی، به نشانه قربانی شدن کسانی که باید روی آن نشسته باشند.
                                                                                    عکس برگرفته از پوستر برنامه

بخش دیگر کارهای این هنرمند به شکل علائم راهنمایی طراحی شده است. ممنوعیت های متعدد برای زنان در جامعه به طور سمبلیک از این طریق در معرض دید قرار گرفته اند.
پرستو فروهر، فرزند پروانه اسکندری و داریوش فروهر است که در سال 1377 در جریان قتل های زنجیره ای در خانه مسکونی شان به قتل رسیدند.
مکان نمایشگاه:
"PARASTOU FOROUHAR", Leighton House Museum, London - Private View: Friday 1st October 2010, 6-8.30 pm
منبع :
شهرزاد نیوز