به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۹


                رضا خندان
احضار همسر نسرین ستوده 
 نسرین ستوده، وکیل دادگستری روز 13 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای ویژه اوین بازداشت شد و از آن روز تاکنون فقط یک بار در تاریخ 17 شهریور تماس کوتاه تلفنی داشته که به گفته آقای رضا خندان همسر نسرین ستوده این تماس نه تنها خانواده را از نگرانی خارج نکرده بلکه بر نگرانی های شان افزوده است. ادامه مطلب