به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۹

  مصاحبه دکتر حسابی درباره اهمیت پژوهش در ایران          
  الان چندصد ساله که ما تکون نمی‌خوریم... شاگردهای ما میرند فرنگ شاگرد اول می‌شند و میمونند اونجا...علم یه چیز قیمتیه باید نگه اش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. حالا اگه می‌گفتیم ما یک ملتی هستیم بی‌استعداد، می‌گفتیم خیلی خب استعدادی نیست چرا پول خرجش کنیم. اما اینطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.»