به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۹

           نخست وزیر فرانسه:

"سکینه محمدی آشتیانی خواهر همۀ ماست"
فرانسوا فییون (François Fillon)، نخست وزیر فرانسه، گفت سکینۀ محمدی آشتیانی، که در جمهوری اسلامی ایران به مرگ محکوم شده است "خواهر همۀ ماست" و به باور او اعدام این زن جمهوری اسلامی را در عرصۀ بین المللی درانزوا قرار خواهد داد. نخست وزیر فرانسه افزود باید این نکته را مطرح کند که این مجازات وحشیانه که سکینه را تهدید می کند همگان را "منزجر" کرده است.فرانسوا فییون افزود: نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، شخصاً وارد این ماجرا شده و تأکید کرده است که همۀ ما مسئول سرنوشت و حیات خانم محمدی هستیم.