به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

معادله ای که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده؛
راز ادبیات دولتی ها ؛ از کوروش تا احمدی نژاد
 احمدی نژاد: «منشور کوروش منشورعشق است و کوروش شاه جهان» 
 این روزها و به صورت ناگهانی گفتمان عدالتخواهی دولت تبدیل به گفتمانی ملی گرایانه شده که تکریم کوروش پادشاه 2500 سال پیش ایران را باید نمونه بارزی از این گفتمان جدید عنوان کرد . تکرار این موضوع در ادبیات دولتمردان نشانگر این است که خبرهایی در راه است
خبرهایی که شاید نسبت به خبرهای منتشر شده فعلی خیلی جننجالی تر باشد. اما شاید همچنان زمان و مصلحت ایجاب نمی کند که مطرح شوند. اما با این حال کنار هم گذاردن ادبیات دولتمردان بیانگر نکاتی است که می تواند جالب توجه باشد و شاید آینده و ته حرف های امروزی برخی دولتمردان را نشان دهد.
از یک سو 21 شهریورماه 1388 اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و دوست نزدیک و همراه همیشگی رئیس جمهور در سخنانی اظهار داشت : " تأكيد كرده‌ايم خداوند وقتي تكريم و تجليل مي‌شود كه انسان تكريم و تجليل شود. انسان است كه جلوه‌هاي عظمت و شكوه خداوند را به نمايش مي‌گذارد؛ اگر بخواهيم علم خدا را ببينيم بايد علم انسان را ببينيم و اگر بخواهيم جمال الهي را زيارت كنيم بايد جمال انسان را زيارت كنيم؛ انساني رسته از خودخواهي‌ها و بندهاي نفس كه عظمت خدا در او متجلي شده و در رأس آنان و نقطه اوج اين انسان انبياء و اوصياء الهي و در ستيغ قله‌ها "انسان كامل " است.
وي همچنين تصريح كرد: " درس گرفتن امروز ‌از منشور كوروش بسيار بزرگتر از فرصت‌هايي است كه در گذشته براي درس‌آموزي وجود داشت."
رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به اينكه هزار و 300 سال پيش منشور كوروش ظاهر و كشف شد و 2400 سال از فنا محفوظ ماند، اظهار داشت:" چرا اين را آيت و نشانه خدا ندانيم؟ اگر جسد فرعون باقي مي‌ماند تا نشانه‌اي براي عبرت آيندگان باشد، چرا اين منشور را نشانه‌اي ندانيم كه آري مرد و زن! امروز بعد از 2 هزار سال پس از ميلاد مجدداً در رفتار و گفتار، ‌منطق، مرام، انديشه‌ها، كردار و عمل خود ‌بازنگري كنيد."
در همین مراسم محمود احمدی‌نژاد گفت منشور کوروش «منشور عشق» است و کوروش «شاه جهان». احمدی‌نژاد، فتح بابل بوسیله کوروش و تدوین منشور حقوق بشر را «همان چیزی که همه پیامبران و یگانه‌پرستان فریاد می‌زدند» خواند.
اما چند روز بعد از این اظهارات جنجالی ، در حالیکه خیلی ها مشغول تحلیل دلایل دولتی ها برای اتخاذ این ادبیات جدید بودند ، حمید بقایی قائم مقام سابق رحیم مشایی و معاون فعلی احمدی نژاد گفت : " با توجه به بستر زماني و مكاني صدور منشور كوروش، بايد آن را يك فرمان جامع از نظر علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ارزيابي كنيم...در مرحله اول فكر مي‌كنند كه منشور كوروش يك كتيبه بابلي است، ولي بعد از مطالعه و ترجمه متن متوجه مي‌شوند كه متعلق به كوروش بوده و اشاره به فرماني تاريخي دارد."
معاون احمدی نژاد که از دوستان نزدیک و از حلقه یاران رحیم مشایی محسوب می شود در ادامه این گفت و گو به نشریه پنجره گفته است : " اگر به كارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد انجام داده دقت كنيم، مي‌توانيم بگوييم آقاي احمدي‌نژاد، كوروش زمان است. "
حالا اگر همه حرف های مهم این چند روز را کنار هم بچینیم این چند نکته را می توان مورد اشاره قرار داد :
1ـ می توان منشور کوروش را آیات خدا دانست
2ـ حرکت کوروش همان حرکت پیامبران است
3ـ احمدي نژاد كوروش زمان است
شاید میان این سه نکته ارتباطی باشد ، شاید هم نباشد . اما آنچه مسلم است این است که این روزها دولتی ها اصرار دارند بر بیان مداوم این نکات، حالا اینکه واقعاً چه ارتباطی میان آنها می دانند یا نیتشان چیست شاید نیاز به زمان داشته باشد.
منبع: شفاف