به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۹

همه فعالين کارگری زندانی را آزاد کنید
از راست به چپ: ابراهیم مددی منصور اسالو و رضا شهابی

سنديکای کارگران شرکت واحد، با صدور اطلاعیه‌ای، ادامه‌ی بازداشت رضا شهابی و ابراهيم مددی، دو عضو هيئت مديره و تاييد حکم يک سال زندان برای منصور اسانلو رییس این سندیکا را محکوم کرد و خواهان آزادی همه فعالين کارگری زندانی شد.
بر اساس این اطلاعیه، رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاريخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ دستگير شده، بيش از ۳ ماه به صورت بلاتکليف در زندان اوين به سر می‌برد. اين عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد به دليل درد از ناحيه کمر و گردن در حالی در زندان می‌باشد که روزهای يکشنبه به صورت تلفنی و پنجشنبه‌ها از طريق ملاقات کابينی با خانواده خود در ارتباط می‌باشد.
ابراهيم مددی ديگر عضو هيئت مديره‌ی سنديکا با گذشت بيش از ۲ سال که به دليل اجرای حکم ۳.۵ سال زندان به خاطر فعاليت صنفی در زندان اوين به سر می‌برد همچنان از امکان استفاده از مرخصی بی‌بهره می‌باشد.
همچنین حکم يک سال زندان منصور اسالو (اسانلو) که به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه بدوی صادر شده بود با گذشت بيش از بيست روز و عدم ارائه اعتراض برای رسيدگی در دادگاه‌های تجديدنظر استان تهران به قطعيت رسيده و وی که به دليل فعاليت‌های صنفی در سال ۱۳۸۴ به ۵ سال زندان محکوم شده بود با تاييد این يک سال بايد مدت ۶ سال را در زندان باشد.