به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۹

احمد قابل بار دیگر بازداشت شد
به گزارش رسیده به جرس، به دنبال احضار احمد قابل از سوی شعبه 903دادسرای انقلاب مشهد، صبح امروز قابل به دادسرا مراجعه کرد که پس از تفهیم موارد جدید از اتهام که به سخنرانی ایشان در شهرستان نجف آباد و مطالب منتشره ومصاحبه ها و بویژه مسئله اعدام های زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد، نامبره را روانه زندن وکیل آباد مشهد نمودند. لازم به یاد آوری است که این موارد اتهام در قالب همان موارد اتهامی گذشته ایشان قرار دارد که اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری ، پیشتر از این مطرح شده بود.
احمد قابل اخیرا مدتی است که دچارعارضه قلبی و نوسان فشار خون گردیده بود که تحت درمان و نظر پزشک متخصص قرار داشت.اکنون همه نگرانی خانواده قابل از بیماری وی است.