به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۹

ترور دکتر سود بخش، دومین قربانی جامعه پزشکی

 
 در رابطه با پرونده کهریزک
بر مبنای این گزارش، دکتر سودبخش از پرونده پزشکی کلیه شهدای بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده است، بعلاوه وی پزشک متخصصی بوده است که تمامی زندانیان کهریزک و اوین که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند را معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بوده است . سودبخش که اخیرا از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می کرد جانش درخطر است، چند روز قبل از ترور، خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده بود و خود نیز بلیط عزیمت به خارج را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد. 
دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته گذشته مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و جان باخته است، از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند.
این استاد دانشگاه، یک روز قبل از سفر از ایران و عزیمت به خارج، بطرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.
بدین ترتیب عبدالرضا سودبخش دومین پزشکی است که طی یک سال اخیر، در این رابطه کشته شده است.
       رامین پوراندرجانی،

 رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک نیز، ٢۵ آبان ۸۸
بطرز مشکوکی درگذشت؛
که مقامات آنرا «خودکشی» اعلام کردند.
دکتر عبدالرضا سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و متخصص عفونی در ارتباط مستقیم با بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند. مقامات امنیتی به دکتر سودبخش دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند رسما مننژیت اعلام کند.
این گزارش خاطرنشان می کند که «سود بخش از پرونده پزشکی کلیه شهدای بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده است، بعلاوه وی پزشک متخصصی بوده است که تمامی زندانیان کهریزک و اوین که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند را معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بوده است.»
گزارش مذکور همچنین آورده است «سودبخش که اخیرا از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می کرد جانش درخطر است، چند روز قبل از ترور، خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده بود و خود نیز بلیط عزیمت به خارج را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد.»
گفتنی است اکنون دو پزشک اصلی که زندانیان کهریزک را معاینه کرده بودند کشته شده‌اند و هنوز از حکم قطعی متهمان این بازداشتگاه مخوف خبری نیست و ترور دکتر سودبخش نشان می‌دهد که آمران اصلی کهریزک آزاد و فعال هستند.
لازم به ذکر است دکتر سودبخش طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها، از وضعیت وخیم و آمار بیماری ایدز در ایران سخن گفته بود.