به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۹

محکومیت شیوا نظر آهاری به شش سال حبس و۷۶ ضربه شلاق
کمیته گزارشگران حقوق بشر - شیوا نظر‌آهاری فعال حقوق بشر و عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر، به ۷۶ ضربه شلاق، شش سال حبس همراه با تبعید به زندان ایذه محکوم شد.
حکم صادره از سوی قاضی پیرعباسی در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شده است. وی هفته‌ی گذشته و پس از نزدیک به یک سال بازداشت در زندان اوین با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
این عضو کمیته‌ گزارشگران حقوق بشر در دادگاه به اتهام محاربه، تبانی و اجتماع برعلیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلغ علیه نظام محاکمه شده بود. در حال حاضر کوهیار گودرزی، دیگر عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر از ۲۹ آذر‌ماه سال گذشته بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین در حال سپری کردن دوران یک سال محکومیت خود است.