به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۹

بیانیه ی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی
 در محکومیت حادثه تروریستی مهاباد
در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) این حادثه تروریستی که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان مان شده است را محکوم نموده و مصرانه و با جدیت از جمهوری اسلامی می خواهد تا با رعایت حقوق و مطالبات به حق اقوام در تعیین سرنوشت، برخورداری از حقوق مصرح در قانون اساسی و احترام به همه ی مذاهب و اقوام و اقلیت های قومی و زبانی، امکان بروز و ظهور چنین رفتارهایی را سلب نماید.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
اطلاع یافتیم که تعدادی از هموطنانمان در حادثه تروریستی روز گذشته مهاباد به شهادت رسیدند و زنان و کودکان بی گناهی که شاهد برگزاری مراسم رژه ی نیروهای مسلح در این شهر بودند در آتش کینه و خشونت افراط گرایان سوختند و جانشان را از دست داده اند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ضمن ابراز تاسف و تالم عمیق از وقوع حادثه تروریستی مهاباد، با خانواده های شهدای این حادثه ابراز همدردی می نماید و از خدای تبارک و تعالی آرزوی صبر برای بازماندگان و رضوان برای شهدای این حادثه دارد.
بدون تردید اعمال خشونت و ترور از سوی هر نهاد و گروهی محکوم است و زمینه ی هیچ گونه رشد و تعالی را در جامعه مهیا نخواهد کرد اما چنانچه سازمان دانش اموختگان ایران اسلامی نیز بارها تکرار نموده است، مسائل قومی به طور عام و کردستان به طور خاص صرفا با راه حل سیاسی ، گفتگو و تلاش برای برقراری امکان مشارکت احاد مردم این دیار در تعیین حق سرنوشتاشان و همچنین احترام به خواست های به حق همه ی اقوام قابل رفع است و خشونت و ترور نه تنها هیچ گونه کمکی به حل مسائل موجود اقوام نخواهد کرد بلکه امکان تند خویی و زمینه افراط را ممکن خواهد نمود. متاسفانه رفتارهایی که طی این سالها با اقوام ایرانی صورت پذیرفته و خشونتی که بصورت عمومی در کشور در مواجهه با حق خواهی و مطالبه گرایی همه احاد ملت ایران اعمال می شود، بستر فعالیت های خشونت آمیز و زمینه ی بروز رفتارهای سبعانه را ایجاد کرده است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) این حادثه تروریستی که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان مان شده است را محکوم نموده و مصرانه و با جدیت از جمهوری اسلامی می خواهد تا با رعایت حقوق و مطالبات به حق اقوام در تعیین سرنوشت، برخورداری از حقوق مصرح در قانون اساسی و احترام به همه ی مذاهب و اقوام و اقلیت های قومی و زبانی، امکان بروز و ظهور چنین رفتارهایی را سلب نماید.
روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی. اول مهرماه 1389