به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۹

اِد میلیبند رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا شد

اِد میلیبند با به دست آوردن اندکی بیش از نصف آرا، به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا، حزب مخالف دولت این کشور، برگزیده شد.نتایج انتخابات رهبری حزب کارگر، روز شنبه ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در کنفرانس فوق العاده این حزب در منچستر اعلام شد. دیوید میلیبند، برادر اد و وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، در این انتخابات با کمی بیش از یک درصد اختلاف در رتبه دوم کسب آرا قرار گرفت.
آقای میلیبند در دانشگاه آکسفورد و مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در رشته های فلسفه، سیاست و اقتصاد تحصیل کرده است.
اد میلیبند به عنوان سیاستمداری متمایل به جناح چپ حزب کارگر شناخته می شود در حالی که دیوید به داشتن اندکی تمایل به جناح راست حزب مشهور است.