به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۹

تاييد حکم هشت سال و نيم زندان برای مجيد توکلی


شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر محکوميت مجيد توکلی به ۸ سال و نيم زندان را تاييد کرد.
به گزارش دانشجونيوز، تاييد کامل حکم اوليه هشت سال و شش ماه حبس تعزيری مجيد توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير که در تاريخ ۱۶ آذر سال گذشته در پی سخنرانی در تجمع روز دانشجو در دانشگاه اميرکبير بازداشت شده بود، به صورت تلفنی به محمدعلی دادخواه، وکيل مجيد توکلی ابلاغ شده است.
روند سريع تاييد حکم اوليه مجيد توکلی به همراه تاييد حکم ساير فعالان شناخته شده جنبش دانشجويی، مانند اعضای دربند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، ميلاد اسدی و بهاره هدايت، به دليل ترس حاکميت از فضای پرشور دانشگاه های کشور در آغاز سال تحصيلی جديد می باشد.
از آنجا که زمزمه هايی مبنی بر شروع اعتراضات دانشجويی در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجويان و فضای بسته کشور پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ به گوش می رسد، صدور و تاييد احکام بلند مدت زندان برای فعالان دانشجويی گامی در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه ها قلمداد می شود.