به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۲، ۱۳۸۹

             بان کی مون:

هیچ کشوری حق ندارد حقوق شهروندان خود را نقض کند
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه، شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را گشود و از کشورها درخواست کرد برای دست یافتن به جهانی کامیاب تر، ماندگار تر و آزاد از تسلیحات اتمی با یکدیگر همکاری کنند.
بان کی - مون که در جمع رهبران و هیات های ۱۹۲ کشور سخن می گفت اظهار داشت سیاست های جدید قطب سازی در جهان در کار هستند، و برای ایجاد شکاف های کاذب در میان ملت ها از زبان نفرت استفاده می کنند. او گفت راه مناسب، دنبال کردن یک هدف و آرمان مشترک جهانی است.بان کی - مون همچنین گفت حقوق بشر در کانون تمام فعالیت های سازمان ملل متحد قرار دارد، و هیچ کشوری نمی تواند حقوق شهروندان خود را با مصونیت نقض کند.