به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

           احمدی نژاد 
«پرونده سکینه محمدی در جریان است»
احمدي نژاد در بدو ورود به نيويورك در مصاحبه اختصاصي که با شبكه اي بي اس صورت گرفت، در باره سکینه محمدی گفت: چرا موضوع يك ايراني به اين ميزان براي مسوولان آمريكايي مهم مي شود اين خانم به هيچ وجه به سنگسار محكوم نشده است، خبري كه در رسانه هاي آمريكايي منتشر شده كاملاً جعلي است و اين تاثير همان چيزي است كه متاسفانه دولتمردان آمريكايي به دنبال خبر منفي و غير واقعي از ايران هستند.
احمدي نژاد با بيان اينكه پرونده اين خانم در دستگاه قضايي كشور در حال پيگيري است ، تصريح كرد: اگر اين فرد محكوم هم شده باشد، مي تواند با اعتراض، مراحل چهارگانه تجديد نظر خواهي را طي كند، بنابراين وقتي حكمي صادر نشده است، چطور مي تواند، انتشار خبر سنگسار واقعي باشد.
وی در بخش ديگري از اين مصاحبه خبري گفت: ما در دولت حتي علاقه مند نيستم تا يك نفر مجازات و حتي تنبيه شود ولي در آمريكا افراد به راحتي با سم و وسايل الكترويكي مجازات و كشته مي شوند.