به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۹

جشن مهرگان، یاد نیاکان، پاینده باد 
جشن مهرگان در شانزدهم مهرماه  برگذار می‌شود.  این جشن پس از نوروز یکی از بزرگ­ترین جشنهای ایرانی است. در ستایش ایزد «میترا» و بعدها «مهر» که از مهر روز آغاز شده تا رام روز به مدت شش روز ادامه دارد. مهر در اصل با خورشید تفاوت داشته‌است اما بعدها به معنای خورشید دانسته شد.
روز مهر و ماه مهر و جشـن مهرگان بر همگی مبارک باد