به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹


بی‌خبری کامل از محسنی
مسوول دفتر میرحسین موسوی پس از پنج روز بازداشت
با گذشت پنج روز از بازداشت محسنی، مسوول دفتر میرحسین موسوی هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست و او هیچگونه تماسی با خانواده‌اش نداشته است.
به گزارش وبسایت کلمه، هنوز مشخص نیست آقای محسنی به کدام زندان یا بازداشتگاه منتقل شده و در کجا نگه‌داری می‌شود.