به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۹

درخواست صدرحاج سید جوادی

برای اقدام نهادهای بین المللی

علیه عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات

میزان:دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری ایشان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.
به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است:

  ادامه مطلب