به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۹

    حميد بقايي ریاست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري:
«احمدي نژاد كوروش زمان است»
هفته نامه پنجره:  به بهانه بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار گفت‌وگويي با حميد بقايي رياست اين سازمان گذاشتيم.
آقاي بقايي برخي رسانه‌هاي خارجي، رونمايي از منشور را در جهت كسب مشروعيت دولت در ميان طبقه مياني جامعه، تحليل كردند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟
در مرحله اول بايد بگويم دولت هيچ نيازي به اين‌گونه امور ندارد؛ اگر به كارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد انجام داده دقت كنيم، مي‌توانيم بگوييم آقاي احمدي‌نژاد، كوروش زمان است. آقاي احمدي‌نژاد با مواضعي كه در مقابل آمريكا در سازمان ملل گرفته، به نوعي كوروش زمان است.
محمود احمدی نژاد نیز در مصاحبه تلويزيونی با تاکيد بر اين‌که تجليل از کوروش ملی‌گرايی و تأييد نظام شاهنشاهی نيست با اشاره به منشور کوروش هخامنشی گفت: «يک ايرانی ۲۵۰۰ سال پيش منشوری را مطرح می‌کند که بسياری از مناسبات امروز جهان نيز نمی‌تواند در مقايسه با آن مناسبات قابل قبولی باشد.»
وی خود را نماينده اين تاريخ دانست و افزود: «در حالی که اسلام به ايران پا نگذاشته بود ما فرهنگی به اين بلندا داشتيم حال که ما با فرهنگ اسلام آشنا شده و اين فرهنگ در آشتی با فرهنگ انتظار متعالی شده است وظيفه شخصی مثل من برای بازگو کردن آن بسيار سنگين شده است.»