به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹

    سارا شورد
ما جاسوس نبودیم

سارا شورد یکی از سه کوهنورد آمریکایی که بیش از یک سال پیش در ایران زندانی شد می گوید نه او و نه هیچ یک از دوستانش هیچ جرمی مرتکب نشده و هیچ گونه اقدام جاسوسی انجام نداده اند.
او بازداشت خود و دو تن دیگر شین بائر و جاش فتال را «یک سوء تفاهم بزرگ» خواند.
سارا شورد در کنفرانسی خبری در نیویورک از این که آزاد شده است ابراز خوشحالی و قدردانی کرد اما گفت احساس می کند که «تنها یک سوم از گروه آزاد شده است» چرا که نامزدش شین بائر و دوستش جاش فتال در ایران زندانی اند.