به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۱، ۱۳۹۰

خبرگزاری فرانسه:

نماينده آمريکا و 27 کشور اروپايی سخنرانی احمدي‌نژاد را گوش ندادند

آفتاب: امسال نيز همچون شش سال گذشته، نمايندگان برخی کشورها هنگام سخنرانی احمدي‌نژاد در سازمان ملل، سالن اجلاس را ترک کردند.
علاوه بر نمايندگان کشور آمريکا، نمايندگان 27 کشور اروپايی از جمله انگليس و فرانسه نيز حاضر به گوش دادن به سخنرانی محمود احمدي‌نژاد نشدند.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه نوشته است، خروج نماينده‌های 27 کشور عضو اتحاديه اروپا از قبل هماهنگ شده بوده است.

به گزارش خبرآنلاين، همچنين حدود 400 نفر از اعضای مجاهدین خلق همزمان با سخنرانی احمدی نژاد، بيرون از ساختمان سازمان ملل عليه وی شعار می داداند.


گفتنی است در دوره رياست‌جمهوری سيد محمد خاتمي، بيل کلينتون رئيس‌جمهور آمريکا مستمع يکی از سخنراني‌های وی در سازمان ملل بود و حتی در پايان سخنرانی خاتمی برای او کف زد.