به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۰

طی ۱۱ روز گذشته روزانه بیش از ۴ نفر اعدام شدند
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، دستگاه قضایی در استان‌های شرقی کشور به صورت مخفی دست به اعدام زندانیان با جرایم مواد مخدر و قتل زده و بر این اساس ۴ زندانی در زندان مرکزی زاهدان و ۵ زندانی نیز در زندان تایباد در استان خراسان رضوی اعدام شدند.

این گزارش به اسامی و اتهام دقیق اعدامیان اشاره‌ای نداشته است.

روز دوشنبه نیز ۱۵ زندان به صورت مخفیانه در زندان تربت جام اعدام شده بودند، بر اساس آمار اعلام شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ۱۳ شهریور ماه تا به امروز ۲۴ شهریور ماه ۵۳ نفر اعدام شدند که به صورت متوسط روزانه ۴/۸ نفر در یک روز را شامل می شود.