به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۰

بیست درصد کودکان خیابانی، به سیگار و مواد مخدر اعتیاد دارندخبرگزاری هرانا - گزارش ها حاکی از آن است که اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی خصوصا برای کودکان، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است.

مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسلامی، در این زمینه اظهار داشت: "بیشتر کودکان خیابانی درگروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگی شان در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند."

آقاجانی در گفتگو با رسانه ها از اعتیاد به عنوان مهمترین نوع آسیب های اجتماعی در این قشر جامعه نام برد و گفت: "حدود ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر
 اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به ۱۵ درصدشان معتاد به سیگارند و پنج درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند."

وی با بیان اینکه تمام کودکان خیابانی از نظر اقتصادی و فرهنگی زیر خط فقرقرار دارند، ادامه داد: "حدود ۴۰ در صد از این کودکان در خانواده هایی زندگی می کنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارد."

آقاجانی افزود: "سیگار، حشیش و هروئین به ترتیب بیشترین فراوانی در استفاده از مواد مخدر را در میان کودکان خیابانی و متکدیان دارند."