به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۰

دراویش دوشنبه در مقابل زندان اوین تجمع می کنند

سایت مجذوبان نور: با توجه به فشارها و سرکوبهای اخیر ، دراویش گنابادی صبح دوشنبه 28 شهریور 1390 در مقابل درب اصلی زندان اوین در اعتراض به بازداشت غیر قانونی برادرن ایمانی و وکلای ایشان در اقدامی مسالمت آمیز و به دور از خشونت مجتمع می شوند .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، در این اطلاعیه آمده است که دراویش و پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی به یاد شهید درویش وحید بنانی که برای عقیده اش از جان خویش گذشت و در اعتراض به بازداشتهای اخیر با اجتماع مقابل درب اصلی زندان اوین اعلام خواهیم کرد که ما می خواهیم به حمایت از برادرنمان به زندان برویم .

متن اطلاعیه بدین شرح است :

لا فتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار

بدینوسیله به اطلاع عموم برادران و خواهران ایمانی می رساند که صبح دوشنبه 28 شهریور 1390 ، با گرامیداشت یاد شهید درویش وحید بنانی در اعتراض به بازداشت برادرنمان و وکلای دراویش در حرکتی مسالمت آمیز و به دور از خشونت ، براساس حق ملت مندرج در اصل 27 قانون اساسی ، مقابل درب اصلی زندان اوین اجتماع می نماییم و اعلام می داریم که ما هم می خواهیم به زندان برویم ، با توجه به اینکه بازداشتها و سرکوب های اخیر غیر قانونی و به دلیل دفاع دراویش از عقاید و باورهایشان می باشد لذا مسئولین امر در حمایت از حقوق شهروندی دراویش موظف و متعهدند که بسرعت دراویش زندانی را آزاد کنند و پاسخگوی خون شهید وحید بنانی باشند.