به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۰

   لئون پانتا، رئیس سابق سازمان سیا:

 
"دیر یا زود در ایران انقلاب

 خواهد شد"


"لئون پانه تا" رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی آمریکا "سیا" که به تازگی به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده منصوب شده است، میهمان برنامۀ تلویزیونی پر بینندۀ "چارلی رز" بود و در بررسی وضعیت کشورهای خاور میانه و جهان عرب خاطر نشان ساخت که در ایران دیر یا زود انقلابی به وقوع خواهد پیوست.وزیر دفاع ایالات متحدۀ آمریکا در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که شک ندارد انقلاب و
 دگرگونی های جهان عرب یا به عبارتی دیگر "بهارعربی" به ایران هم خواهد رسید.
وی در این زمینه متذکر شد که جنبش اصلاح طلبان در ایران توانسته اند از قیام و شورش مردم در کشورهای جهان عرب، مثل تونس، مصر، سوریه و لیبی آموزش های لازمه را کسب کنند.


"لئون پانه تا" در این زمینه افزود که به عقیدۀ وی جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پا خاست، همانند انقلابیون بهار عرب خواهان ایجاد رفورم های عمیق در کشور خود می باشد. به همین دلیل دیر یا زود در ایران انقلاب و تحولات انجام خواهند پذیرفت و فقط "مسألۀ زمان مطرح است".


رئیس سابق سازمان سیا در ارتباط با عوامل اصلی بوقوع پیوستن تحولات جهان عرب متذکر شد که خصوصأ در تونس و مصر، جوانان از یک سو و شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک و توئیتر از سوی دیگر نقشی بسیار اساسی ایفا کرده اند.


وزیردفاع ایالات متحدۀ آمریکا در ارتباط با اهمیت حمايت ازجنبش اعتراضی در ايران تأکید کرد که کشورش در این امر به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و تمامی امکانات و موقعیت های مختلف را مورد بررسی قرار خواهد داد.


البته وی تأکید کرد که باید هر گونه اقدام و حمایتی از انقلابیون و معترضین در ایران به طوری انجام پذیرد که به ضرر آنها تمام نشود.