به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۰

سيمين بهبهاني             


دعوت به‌كتاب‌خواني درخيابانمن هم در مراسم افتتاح جشنواره «گذر فرهنگي تهران» كه در آن از آقاي جعفري، بنيان‌گذار انتشارات اميركبير تقدير شد، حاضر بودم و در سخنراني‌ها شنيدم كه اغلب كتابفروشي‌ها در حال ورشكستگي هستند و اوضاع بازار كتاب ضعيف است و برخي سخنرانان، علت اين وضع و حال را ناشي از كم‌فرهنگي مردم مي‌دانستند!
من در همان مراسم با صداي بلند به اين عقيده! انتقاد كردم و گفتم به هيچ‌عنوان اينچنين نيست، پس چرا در 50 ، 60 سال گذشته كه كتابفروشي‌ها رونق داشتند، مردم بي‌فرهنگ نبودند!؟ و گفتم مساله اين است كه امروزه كمتر كتاب مناسبي منتشر مي‌شود و اگر هم مي‌شود كتاب خواندني و آگاهي‌بخشي در آن ميان نيست و همين مساله است كه مردم را از كتاب دور كرده است. از هر مولفي كه بپرسيم چه خبر؟
يا مي‌گويد مجوز چاپ نگرفته يا مدت‌هاست معطل مجوز مانده است و همين مساله موجب شده تا كتابي مناسب نشر نشود و بازار كتاب‌فروشي‌ها كساد و كسادتر شود. اقداماتي از اين دست خوب است؛ مردم مي‌آيند در خيابان كتاب مي‌خوانند و در راسته كتابفروشي‌‌ها قدم مي‌زنند و همه اينها خوب است؛ اما وقتي به خانه رفتند چه؟ وقتي كتابي خواندني بر بالين و در خانه‌شان نيست چه كنند؟ بقيه سال را چه كنند؟