به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۰

احمدی نژاد در مصاحبه با واشنگتن پست:

زمينه همکاری ايران و آمريکا وجود دارد

 برای آزادی دو آمريکايی تلاش مي​کنم 
فارس: روزنامه آمريکايی واشنگتن پست مصاحبه طولانی با احمدی نژاد انجام داد و در اين مصاحبه درباره موضوعات مختلفی با وی صحبت کرد. گزيده​هايی از آن را در ادامه مي​خوانيد:

�من در حال کمک کردن به ترتيبات آزادی دو آمریکایی طی چند روز آينده هستم بنابراين آنها قادر خواهند بود که به خانه بازگردند. البته اين اقدامی بشردوستانه يکجانبه است. من اميدوارم که اين اتفاق بيفتد. اميدوارم که اين موضوع طی چند روز آينده روی دهد. ما تلاش‌های وسيعی را برای آن انجام داده‌ايم.

�ادعاهايی درباره تسليحاتی بودن فعاليت​های هسته​ای ايران هميشه توسط ايالات متحده مطرح مي‌شود و اين ادعاهايی است که به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی داده مي‌شود. هيچ کشور عضوی حق مطرح کردن چنين ادعاهايی عليه عضو ديگر نيست. آژانس بين‌المللی انرژی اتمی شش سوال اساسی از ما پرسيد و ما پاسخ اين سوالات را به آنها داديم و تاييد آژانس را نيز دريافت کرديم. دولت آمريکا ادعاهايی را مطرح مي‌کند اما آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نبايد به گونه‌ای رفتار کند که همه فکر کنند که آژانس نماينده دولت آمريکا است. آنها بايد استقلال خود را حفظ کنند. در غير اينصورت، آژانس اعتبار خود را از دست خواهد داد. بر اساس قانون، ما به همکاری خود با آژانس ادامه خواهيم داد و اين موضوع را در بسياری از زمينه‌ها انجام داده‌ايم.

�نظنز و فردو مکان‌هايی برای توليد نيروی برق هسته‌ای نيستند. آنها مکان‌هايی هستند که ما سوخت توليد مي‌کنيم.

�{چرا تاسيسات نطنز زير يک کوه بنا شده است؟ آيا شما مي‌خواهيد اوانيوم غنی سازی شده خود را در برابر هرگونه حمله آمريکا و اسرائيل حفاظت کنيد؟} تاسيساتی نظير اين، بايد در مکان‌هايی امن ساخته شوند. اين موضوع به دلايل امنيتی است و به دليل حفاظت از مردم است. تاسيسات نطنز نيز زير زمين ساخته شده است. البته تاسيسات هسته‌ای بايد از حملات هوايی حفاظت شود اما ما نياز برای داشتن اورانيوم با غنای 90 درصد نداريم. تاسيسات هسته‌ای ما هم در نطنز و هم در فردو تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. بازرسان آژانس در آنجا قرار دارند و آنها دوربين‌های خود را در اين تاسيسات نصب کرده‌اند. آيا اين موضع هيچگونه تفاوتی در ساخت اين تاسيسات زير زمين ايجاد مي‌کند؟

�{در پاسخ به اينکه آيا شما زمينه‌ای در جهان مي‌بينيد که دو کشور (ايران و آمريکا) بتوانند با هم کار بکنند؟} بله، ما مي‌توانيم در بسياری از زمينه‌ها با آمريکا همکاری کنيم.مي‌توانيم در زمينه امنيت و ثبات افغانستان همکاری داشته باشيم.مي‌توانيم عليه قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروريسم همکاری داشته باشيم. در زمينه‌های زيادی مي‌توانيم همکاری داشته باشيم اما آمريکا همچنان سياست مشابه‌ای را عليه ما اتخاذ مي‌کند.