به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۰

   وزیر اطلاعات:
«ائتلاف میان "جریان فتنه" و "جریان انحرافی"»

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که به اجلاس خبرگان دعوت شده بود، با استفاده از نوبت سخنرانی خود به افشای "ائتلافات علنی" و "عمدتاً مخفی" میان اصلاح طلبان که وی آنها را "جریان فتنه" می نامید، با جناح هوادار محمود احمدی نژاد، که "جریان انحرافی" نامگذاری شده است، پرداخت.

وی الیته تاکید کرد که وزارت اطلاعات اجازه نمی دهد که انتخابات 12 اسفند بوسیله این ائتلاف به انحراف کشیده شود.

وزیر اطلاعات در بخشی از اظهاراتش رویدادهای داخلی را موضوع صحبت قرار داد و گفت: با وجود توطئه‌های سنگین و متعددی که استکبار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی کرده و همچنان هم این توطئه‌ها در حال اجراست، از جمله بحث تحریم‌ها و بحث فتنه، نظام با سرعت و قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.

وی در ادامه یکی دیگر از توطئه ها جریان‌ها و گروه‌هایی دانست که جریان فتنه برای نجات خود از باتلاق ایجاد کرده است: فتنه برای اینکه خودش را نجات دهد و زمینه برای پیشرفت خود پیدا کند، جریان‌ها و گروه‌هایی به عنوان جریان‌های انحرافی به وجود می‌آورد اما به حول و قوه الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی با ثبات و استحکام مسیر مقابله با استکبار و مسیر پیاده کردن اسلام ناب محمدی را که مسیر گفتمان ارزشی و ولایی مقام معظم رهبری است، با قوت جلو می‌برد.

مصلحی در توصیف این ائتلاف جدید میان دو جریان سیاسی، آنرا از "پیچیده ترین" مسائلی دانست که نظام با آن روبروست. او بلافاصله مدعی شد که وزارت اطلاعات از سطح بالای هوشیاری برخوردار است و نخواهد گذاشت این جریانات موفق شوند.

وزیر اطلاعات گفت که هر دو جریان "فتنه" و "انحرافی" ویژه گی های مشترکی در راستای تقابل جدی با نظام و ولایت فقیه دارند. او البته توضیح نداد که چرا رهبران یکی از این دو گروه "ائتلافی"، با اهداف جدی در تقابل با نظام، در زندان بسر می برند، در حالیکه "موتلفین" آنها در کاخ ریاست جمهوری مستقر شده اند.

وزیر اطلاعات توضیح داد که این نیرو ها بقصد "تغییر نظام" میخواهند کرسی ریاست جمهوری و کرسی های مجلس را در اختیار گیرند. او در میان اهداف مشابه این دو جریان از جمله به "سیاست تساهل و تسامح" و نیز "علاقمندی جدی به رابطه با آمریکا" اشاره کرد.

بعقیده وزیر اطلاعات، بخشی از برنامه های این جریانات "مقابله با سیاست های مقام معظم رهبری" و نیز تاکید بر "ملی گرائی افراطی" و همچنین تاکید بر "شبه مدرنیسم" است. اوبه این لیست سیاه، کوشش این گروهها بر اثبات ناکارآمد بودن اسلام و ناکارآمدی روحانیت را نیز افزوده است.