به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۰

  دکتر منصور بیات زادهکنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

و اظهارات بی ربط و کم مايۀ

آقای دکتر همايون کاتوزيان

***** 
درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

«گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد

تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»

ـ بخش سوّم ـ