به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۰

مهران ادیب
سیزدهمین سالگرد شهادت داریوش و پروانه فروهر

در اجرای فرمان رهبر نظام ولایت فقیه، کارمندان عالیرتبه وزارت اطلاعا ت حکومت اسلامی، در سی یم آبانماه 1387 خورشیدی شبانه به خانه داریوش فروهر آزادمرد مبارز، یورش برد ه و آن دلاور آزادیخواه را با چهارده ضربه دشنه به شهادت رساندند و همچنین پروانه فروهر شیرزن بیشه ایران زمین را با بیست و چهار ضربه دشنه آجین نمودند جنایتی که در تاریخ نمونه آنرا به ندرت میتوان یافت جنایت بزرگ و وحشتناکی که در کنار دیگر جنایت های حکومت ولایت فقیه درتاریخ به ثبت رسیده است. قرن ها ست که دستاربندان ماه محرم را به عزاداری پرداخته و مرتب از جنایتهای سپاه شمر و یزید ناله و فغان سر می دهند ولی لشگریان یزید بخود اجازه ندادند تا زنی را بکشند و
 یاآزاری برسانند تا چه رسد که با بیست و چهار ضربه دشنه آجین نمایند لذا باید گفت حکومت ولایت فقیه روی حکومت یزید را با جنایتهای وحشیانه خود سفید کرده است .

یکم آذر ماه را باید بنام روز جانباختگان راه آزادی در تاریخ ایران ثبت نمود تا نام پاک آزادیخواهان و میهن دوستانی که در این سی و اندی سال در درون و بیرون کشورمان توسط ایادی و فرستادگان مزدور حکومت جنایتکار ولایت فقیه به قتل رسیده اند برای همیشه در تاریخ ایرانزمین زنده و جاوید بماند.

هم میهنان آزادیخواه، با هر نوع تفکر سیاسی که داریم باید بخاطر نجات کشورمان از زیر سلطه دستاربندان خون آشام در یک صف قرار گیریم و بر پا خیزیم و با کمک هم مبارزه سرنوشت سازی را آغاز نمائیم تا بتوانیم میهن عزیزمان را از سرازیری سقوط رها سازیم و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان را برفراز قله دماوند برای همیشه به اهتزاز درآوریم. تا دیر نشده بخود آئیم بجای درافتادن به جان هم به فکر نجات کشورمان باشیم. نظام خون آشام دستاربندان با دسایس اهریمنی از طریق گوناگون اختلاف بین مخالفان خود و آزادیخواهان را گسترش میدهند تا بتوانند چند صباحی را به حکومت جابرانه ضد ایرانی خود ادامه دهند. که تا کنون هم موفق بوده اند. با توجه به این حقایق باید اختلافات را کنار گذاشت مهم رهائی کشورمان از سرازیری سقوط است باید با کمک هم ایرانی نو بسازیم که آزادی و دادگری و مهرورزی در گستره آن حاکم گردد و تیره های ایرانی با هر دین و آئین و مسلکی که دارند باید در اداره امور کشور یکسان و شریک و هم گام باشند مهم ایرانی بودن است و بس ..

درود بر روان پاک داریوش و پروانه فروهر

درود بر روان پاک جانباختگان راه آزادی از زمان انفلاب مشروطه تا به امروز

آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت ایران است

درود بر زنان و مردان مبارز درون کشور

درود بر دانشجویان دلاور آزادیخواه

پاینده ایران