به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۰

۱۵ سال حبس و تبعيد برای عامل اسيدپاشی به آمنه

جوانی که با پاشيدن اسيد روی چشمان آمنه بهرامی او را نابينا کرد و با رضايت آمنه از قصاص چشم‌ رهايی يافت، به لحاظ جنبه عمومی جرم به ۱۵ سال حبس و تبعيد محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، مجيد موحدی که هفت سال قبل با پاشيدن اسيدی قوی به صورت آمنه بهرامی او را از دو چشم نابينا و خسارات زيادی به صورتش وارد کرد قرار بود سه ماه قبل در بيمارستان دادگستری تهران قصاص شود اما با رضايت آمنه بهرامی در آخرين لحظات نجات يافت.
با اعلام اين گذشت پرونده برای محاکمه متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم دوباره به دادگاه کيفری ‌استان تهران برگردانده شد و مجيد يک‌بار ديگر مورد محاکمه قرار گرفت.
او گفت: من آمنه را دوست داشتم و وقتی او گفت قرار است با پسر ديگری ازدواج کند او را با اسيد سوزاندم و حالا هم از کارم پشيمان هستم و از اينکه آمنه من را بخشيد خيلی از او ممنونم.
هيات قضات شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران بعد از گرفتن دفاعيات متهم، پرونده را به دادسرا برگرداند چرا که معتقد بودند معلوم نيست آمنه در اعلام گذشت خود چه نوشته ‌است و معلوم نيست او به طور کامل رضايت داده‌ است يا ديه چشمانش را می‌خواهد. در حالی‌که آمنه بهرامی در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده‌ بود ديه چشمان و قسمت‌های آسيب‌ديده صورتش را می‌خواهد، پرونده با اعلام رضايت قطعی آمنه و بدون طرح درخواست ديه چشمان دوباره به شعبه ۷۱ برگشت و از آنجايی که در برگه صورتجلسه آمده‌ بود که آمنه به‌طور قطعی اعلام رضايت کرده‌ و آمنه نيز زير آن را امضا کرده ‌بود هيات قضات وارد شور شدند و درنهايت اعلام کردند مجيد را به لحاظ جنبه عمومی جرم به ۱۰ سال حبس و پنج سال تبعيد محکوم می‌کنند.

اين در حالی است که آمنه بهرامی اعلام کرد در روز گذشت از قصاص نمی‌دانسته چه چيز را امضا کرده است قاضی نورالله عزيزمحمدی رييس شعبه ۷۱ ديروز گفت هيچ ‌اعتراضی از آمنه يا وکيلش درباره حکم صادره به اين شعبه ارايه نشده ‌است و آنها بر اساس اعلام رضايتی که در پرونده وجود داد اعلام نظر کردند.
در حالی که اين پرونده در آخرين مرحله رسيدگی قرار دارد، پرونده اسيدپاشی به يک مادر و دختر ايلامی همچنان در مرحله مقدماتی است. در آن واقعه افرادی به صورت زيور و دخترش اسيد پاشيدند که اين اتفاق به مرگ دختر و مجروحيت شديد زيور منجر شد.

بامداد روز ۱۸ تير ماموران پليس شهر «سرابله» در استان ايلام در جريان اين حادثه که در يکی از روستاهای اين شهر رخ داده بود قرار گرفتند و تحقيقات‌شان را آغاز کردند.
دختر جوان که فقط يک هفته به عروسی‌اش باقی مانده بود در حالی که به سختی حرف می‌زد به ماموران گفت: چند ساعت پيش من و مادرم در خانه‌مان در خواب بوديم که ناگهان با احساس سوختگی شديدی که روی صورتم حس می‌کردم، از خواب پريدم. در همان لحظه عمو و زن‌عمويم (ليلا و يادگار) را ديدم که مقابل من و مادرم ايستاده بودند.
بعد از حرف‌های دختر جوان، ماموران عمو و زن‌عموی او را بازداشت کردند و قربانيان اسيد‌پاشی برای ادامه درمان به بيمارستان ايلام و از آنجا به بيمارستان شهيد مطهری تهران منتقل شدند.
صبح چهارم مرداد، دختر جوان به علت شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی با اسيد دچار ايست قلبی شد و در بيمارستان جان باخت. اين درحالی بود که مادرش نيز به علت سوختگی شديد در بخش ديگری بستری بود. با مرگ اين دختر، تحقيقات برای کشف راز اسيد‌پاشی مرگبار ادامه يافت اما عمو و زن‌عموی قربانی مدعی شدند در ماجرای اسيد‌پاشی نقشی نداشته‌اند. آنها گفتند شب حادثه با شنيدن صدای فرياد‌های مادر و دختر جوان، برای کمک به خانه آنها رفتند و نمی‌دانند عامل اسيدپاشی چه کسی است.
اظهارات اين دو مظنون در حالی بيان می‌شد که ماموران در ادامه به ردپای مظنون ديگری هم در اين پرونده دست يافتند. اين فرد برادرزن عموی مقتول است که خواستگار سمج قربانی به شمار می‌رفت.
بررسی‌ها نشان می‌داد خانواده اين مرد يک روز قبل از حادثه با حضور در مقابل خانه دختر جوان، او را تهديد کرده بودند که بايد از ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش منصرف شود و به عقد پسر آنها درآيد. به همين دليل دستور بازداشت مرد جوان نيز صادر شد و ماموران وی را دستگير کردند.
با انتقال اين مرد به اداره آگاهی او هم منکر اسيدپاشی مرگبار شد و گفت نمی‌داند چه کسی دست به اين جنايت زده است با اظهارات پسر جوان تحقيقات برای کشف راز اسيدپاشی ادامه يافت و ماموران در ادامه دو مظنون ديگر را که عموهای قربانی بودند شناسايی کردند. پليس احتمال می‌دهد آنان می‌دانند که عامل اين جنايت کيست.
با دستگيری اين دو مظنون تعداد افراد دستگيرشده در اين پرونده به پنج نفر رسيد و اين در حالی است که تمامی آنها در بازجويی‌ها، اسيد‌پاشی را انکار کرده‌اند. در همين حال دکتر رجبی پزشک معالج زيور در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه صورت زيور صددرصد سوخته است گفت: ۸۰درصد از بدن اين فرد نيز به علت شدت جراحات وارده ناشی از اسيد دچار سوختگی درجه سه شده بود. وی با بيان اينکه اسيد تمامی لايحه‌های پوست زيور را سوزانده است گفت: چشم چپ اين فرد در اسيد ذوب شده است و چشم راست اين فرد نيز در حد تشخيص نور توان دارد. رجبی با بيان اينکه تاکنون چهار عمل پيوند پلک روی اين فرد انجام شده است، گفت: متاسفانه در عمل‌های قبلی به علت سوختگی گراف‌های انجام‌شده در برخی نقاط پيوند کنده شده است.
وی افزود: در مرحله دومی که اين فرد برای معاينه به بيمارستان فارابی معرفی شد قسمت‌های پايينی صورت اين فرد به علت سوختگی ناشی از اسيد کنده شده بود به طوری که استخوان‌های صورت اين فرد در معرض ديد قرار داشت. رجبی با بيان اينکه در حال حاضر پلک بالا و پايين چشم‌های اين فرد بسته شده است تا عمل پيوند با موفقيت پيش برود گفت: تمامی اميد کادر درمانی زيور، به چشم چپ اين فرد است تا توان اين چشم که در حال حاضر در تشخيص نور است بهبود يابد.

در حالی تحقيقات از متهمان اين پرونده پس از حدود پنج ماه همچنان در حال انجام است که زيور همچنان روی تخت بيمارستان شهيد مطهری تهران برای ادامه زندگی و تامين هزينه‌های درمان نگران است.

منبع: شرق