به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۰

مجمع تشخيص حذف مي شود؟
  تنها یک هفته پس از طرح موضوع امکان تغییر ساختار نظام سیاسی ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی، حامیان خامنه‏ای پیشنهاد انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبدیل نظام ریاستی به دو پارلمانی در بازنگری قانون اساسی را مطرح کرده‏اند؛ طرحی که تحقق آن می تواند به معنای حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از قدرت در جمهوری اسلامی باشد.

آخرین روزهای سال گذشته مصادف شد با واپسین روزهای ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری؛ ریاستی که گفته می شد با چراغ سبزی که خامنه ای به نمایندگان این مجلس نشان داد به محمدرضا مهدونی کنی سپرده شد. پس از آن دیگر برای علی اکبر هاشمی رفسنجانی که سال ها از او به عنوان “ستون خیمه نظام” و “راز دار بنیان گذار انقلاب اسلامی” یاد می شد تنها یک سنگر برای حفظ کردن در جمهوری اسلامی باقی ماند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جایی که اکنون پشت درهایش حضور سنگین حامیان خامنه ای احساس می شود.
گر چه دیروز هاشمی رفسنجانی با اشاره به طرح تغییر ساختار نظام گفت “اولویت من در این مقطع این است که تا آنجا که می‌توانیم از تفرقه، طرد و عوامل کینه‌ساز خودداری کنیم”، اما هواداران  خامنه ای اولویت دیگری برای برنامه های خود تعریف کرده‏اند؛ آن هم درست در بزنگاهی که حمله ای همزمان و مشابه به پست ریاست جمهوری نیز تعریف شده است.