به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۰

کمالی، وزير سابق کار:
بيش از ۵۰ درصد از کارگران زير خط فقر قرار دارند
- افزايش تعداد معتادان،‎ ميزان طلاق، کاهش ازدواج و افزايش تعداد زندانيان بی‌ارتباط با بيکاری،‎‌ فقر و نداری نيست

- در حال حاضر دستمزدهای دريافتی جامعه کارگری پاسخگوی سبد هزينه مختصر زندگی آن‌ها نيست

ايلنا: وزير سابق کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات گفت: در حال حاضر دستمزدهای دريافتی جامعه کارگری پاسخگوی سبد هزينه مختصر زندگی آن‌ها نيست.
حسين کمالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا افزود:  
شايد بتوان گفت که اکثرکارگران کشور فقيرانه زندگی می‌کنند و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان موجب شده است تا بسياری از آن‌ها به رغم آمادگی برای کار در خانواده‌های خود سربار حقوق اندک خانواده باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ادامه حضور ۷۰۰ هزار بازنشسته در بازار کار ايران بيانگر آن است که حقوق بازنشستگی تکاپوی معيشت آن‌ها را نمی‌کند و مجبور هستند که دوران سالخوردگی و استراحت خود را نيز کار کنندو بخشی از فرصت‌های شغلی را که می‌تواند در اختيار جوانان قرار گيرد در اختيار بازنشستگان قرارگيرد.

دبير کل حزب اسلامی کار با اشاره به وضعيت واحدهای توليدی کشور خاطرنشان ساخت: در حال حاضر اکثر قريب به اتفاق واحدهای صنعتی کشور به دليل غير رقابتی بودن فعاليت‌های خود در صورتی که بازسازی نشوند و در چارچوب دانش روز دنيا فعاليت نکنندبه سمت تعطيلی و ورشکستگی سوق خواهند يافت‌و در اين حالت کارگران بيش از گذشته کار خود را از دست خواهند داد.
به گفته وی‎‌ افزايش تعداد معتادان،‎ ميزان طلاق، کاهش ازدواج و افزايش تعداد زندانيان بی‌ارتباط با بيکاری،‎‌ فقر و نداری نيست.
وی اظهار داشت: ‌ در صورتی که نرخ خط فقر را در کشور حدود يک ميليون تومان دستمزد در نظر بگيريم به اين نتيجه می‌رسيم که بيش از ۵۰ درصد از کارگران زير خط فقر گذران معيشت می‌کنند.