به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۰

مسئول عالیرتبه امنیتی اسرائیل:
     سرنگونی اسد برای اسرائیل فاجعه آور است
حفظ رژیم بشار اسد به سود اسرائیل است  
عاموس جلعاد رئیس کمیته امنیتی- سیاسی وزارت دفاع اسرائیل طی اظهاراتی درباره احتمال سرنگونی رژیم بشار اسد و برقراری یک امپراطوری اسلامی در خاورمیانه هشدار داد .
وی که با رادیوی اسرائیل مصاحبه می کرد گفت" چنانچه بشار اسد سرنگون شود ما شاهد تولد یک امپراطوری اسلامی خواهیم بود که از مصر، اردن وسوریه تشکیل خواهد شد، در آن صورت اسرائیل با فاجعه بزرگ نابودی مواجهه خواهد گردید.
 وی افزود حفظ رژیم بشار اسد به سود اسرائیل است و چنانچه این رژیم تغییر یابد ما با خطر جنگ دائمی با اخوان المسلمین روبرو خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی "معا" رئیس هیات سیاسی - امنیتی وزارت دفاع اسرائیل در ادامه سخنان خود افزود، امروز اسرائیل با وجود انقلاب های عربی اطراف خود بیش از هر زمان دیگری احساس خطر می کند، به همین دلیل باید روابط دیبلماسی خود را با ترکیه حفظ کرده تا همه جبهه ها برعلیه ما باز نشود زیرا درغیر این صورت اسرائیل طعم شکست را خواهد چشید.
 درهمین حال بنیامین بن الیعایزر معاون رئیس پارلمان اسرائیل نسبت به نفوذ روز افزون اخوان المسلمین در مصرهشدار داده، از دولت اسرائیل خواست خود را برای نزاع احتمالی در آینده با مصر مهیا سازد. وی افزود این نزاع احتمالا پس از پیروزی اخوان المسلمین درانتخابات آینده مصربه وقوع خواهد پیوست.
وی که در حضور اعضای کمیته سیاست خارجی وزارت دفاع سخن می گفت تاکید کرد
"ما در حال گذار از یک زمین لرزه سنگین هستیم که هیچ علامتی دال بر کاهش شدت آن مشاهده نمی شود."