به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۰


اطلاعیه
 روابط عمومی جبهه ملی ایران 

بنام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله های تحلیلی مفصل که جنبه های گوناگون دارد پیش از انتشار باید به تصویب شورای مرکزی برسد ومقاله اقتصادی اجتماعی زیر عنوان «ملت بزرگ ایران رابیش از این تحقیرنکنید» شتاب زده به وسیله یکی از مشاوران هیئت رهبری منتشر شده است لازم گردید اعلام شود که این تحلیل از اعتبار کافی برخوردار نیست .

۷ آذر ۱۳۹۰ ــ روابط عمومی جبهه ملی ایران

هیئت رهبری : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی